Skip to main content

– eller 5 måder gåture kan hjælpe dig på, når du tumler med problemer

Når jeg går en lang tur, kan jeg mærke, hvordan tankerne begynder at ”myldre” langsommere og mit nervesystem gradvist falder til ro. Tankerne falder i hak.

For mig er gåturens rekreative virkning den nok vigtigste årsag til, at jeg går tur og har gjort det siden mine teenageår. Dengang hjalp gåturene mig med at håndtere kærligheds-, veninde- og forældrekvaler, og siden er det blevet til tusindvis af kilometers gåturs-”terapi”. Gåturene har helt klart gjort det nemmere at være i livet med alle de udfordringer og problemer, det nu end måtte byde på.

De store problemer kan sjældent løses med gåture alene. Alligevel oplever jeg igen og igen, at gåturene hjælper mig og mennesker omkring mig med at komme igennem svære tider.

Som den norske forfatter Erling Kagge udtrykker det i sin bog ”At gå – et skridt ad gangen”:

- Jeg går fra problemerne. Ikke dem alle sammen, men så mange som muligt. Gør vi ikke alle det? Nogle problemer forsvinder for evigt, når jeg går. Det kan tage en time eller nogle dage. Måske var de ikke så store og vigtige, som jeg troede? Ja, sådan er det ofte. Ting, som jeg opfatter som problemer og bekymrer mig om, viser sig ikke at være så betydningsfulde, når de først kommer lidt på afstand. Andre problemer fordufter undervejs på turen, men dukker op igen, når jeg kommer hjem. Nogle gange ligner de sig selv, men min erfaring siger mig, at næsten alle problemer forekommer anderledes efter en vandretur.

Her er 5 bud på, hvorfor det hjælper dig at gå tur, når du tumler med problemer

1. Gåturen tilbyder dig en tiltrængt pause
For en stund kan du stemple ud af din vante gænge, hvilket giver dig mulighed for at se på tingene fra en ny vinkel. Gåturen skal ikke forveksles med flugt eller eskapisme, for formålet er ikke at fortrænge problemerne, men den hjælper til at afbalancere dig, så du får kroppen med og ikke kun er i dit hoved. ”Som menneske skal man allerhelst være i en tilstand af balance. Dette kalder man også homeostasis. Hvis din krop eller hjerne belastes og presses for meget, skabes der ubalance i dit system, og din ydevene svækkes mere og mere”, ifølge Tue Isaksen (cand. psych.), der arbejder med arbejdsmiljø.  Gevinsten ved en gåturs-pause er derfor ekstra stor, hvis din hverdag i forvejen er præget af mange stillesiddende aktiviteter foran en skærm, for balancen genoprettes bedst, hvis du gør det modsatte af det, du i forvejen gør for meget af.

2. Gåturen oplader dine batterier
De fleste af os lever i byer, men som biologiske væsener er vi skabt til at være i naturen og bevæge os meget mere end vi gør i vores hverdag. Vi danskere tilbringer 90 procent af tiden indendørs og oplever primært årstidernes skiften gennem vinduet siddende på en kontorstol. Vi har dog brug for regelmæssigt at bevæge os i naturen for at genoplade vores batterier. Chris McDonald argumenterer i bogen ”Ikke til forhandling” for, at der er opstået et evolutionært mismatch mellem den biologi, vores kroppe repræsenterer, og den måde, moderne mennesker lever på, hvilket medfører et boom af livsstilssygdomme og psykisk mistrivsel. Kuren kan være noget så simpelt som en frisk, daglig gåtur.

3. Gåturen grounder dig
Når du går, udskilles signalstoffet serotonin, der bidrager til følelsen af sindsro, veltilpashed og lykke. Eller som Rikke la Cour Tobiassen, der har brugt gåture til genoptræning efter en invaliderende hjernerystelse, udtrykker det: ”Jeg tror, at når jeg går på mine fødder, så tænker kroppen: ”Jeg går stille og roligt, jeg løber ikke, ergo er jeg i kontrol, jeg er i sikkerhed, alt er godt.”

4. Gåturen gør dig mere kreativ
Når du går, skabes der nye hjerneceller og højre og venstre hjernehalvdel bliver bedre til at samarbejde med hinanden. Det gør dig i stand til bedre at kombinere tanker på nye måder. Dermed kan en gåtur give dig nye idéer til, hvordan du kan håndtere eller måske ligefrem løse et problem. Det er også en af grundene til, at mødeformen walk’n’talk vinder mere og mere frem.

5. Gåturen gør dig gladere
Motion holder din krop stærk og sund og sætter gang i udskillelsen af signalstoffet dopamin i hjernen. Det bidrager til optimisme, godt humør, indlæring og motivation. Derfor er det ikke usandsynligt, at jævnlige gåture giver dig modet til at handle på en svær situation.

Kilder: