Bæredygtige tiltag

En vandreferie sætter aftryk i kroppen, sjælen og naturen

Når vi går i naturen fx på klitheden eller langs havet, så bliver vi nemt ét med naturen.

Vi mennesker er natur, og vi hører til i naturen. 

Derfor kan der opstå en tilstand af flow og forbundethed med naturen, når vi vandrer i den. Naturen er vital for vores eksistens og velbefindende. Derfor er det enormt vigtigt for Oh So Quiet at passe på naturen og miljøet.

En vandretur sætter også et negativt aftryk på naturen og jordkloden. Bygningerne vi sover i, maden vi spiser, og alt hvad vi har på og forbruger på turen er blevet produceret et sted. Derfor er der udledt CO2 og høstet råvarer og brugt andre ressourcer, for at vi kan få en god vandretur. 

Alt sammen noget der bidrager til klimakrisen, biodiversitetskrisen og knaphed på ressourcer m.v.

Hvad gør vi i dag?

 • Ruterne er tilrettelagt, så de starter og slutter ved det samme punkt. På den måde undgås tilbagetransport, når vandreturen er gennemført
 • På alle ruter går man i små grupper på 2-6 personer. Små grupper forstyrrer fugle- og dyreliv mindre end store grupper
 • Vi bestræber os på at planlægge ruterne, så de går uden om de mest sårbare naturområder
 • Vi opfordrer i vores infomateriale vores gæster til at have en hensynsfuld adfærd, når de bevæger sig i naturen
 • Linned leveres i genanvendelige stofposer i stedet for plastik
 • På flere af ruterne er det muligt at komme til og fra med kollektiv trafik
 • Vi rengør med miljøvenlige rengøringsmidler (Svanemærket, Vegan-mærket)
 • Minimum 60 procent af maden er økologisk
 • Vi affaldssorterer som minimum i fraktionerne pant, glas og almindelig affald i de områder, hvor kommunen endnu ikke har indfaset affaldssortering
 • Når du tager på en vandretur i dit hjemland, har du allerede reduceret dit klimaaftryk betragteligt i sammenligning med andre ferie- og aktivitetsformer, særligt hvis du undlader at tage fly for at komme frem til destinationen.

Hvad vil vi gerne nå?

 1. Inden 1. januar 2025 skal der på mindst en vandretur være et regenerativt tilbud, hvor gæster bidrager positiv til naturen.
 2. Inden 1. januar 2025 skal Oh So Quiet have opnået det økologiske spisemærke i sølv.
 3. Inden 1. januar 2026 skal Oh So Quiet have lavet sit første CO2 regnskab.
 4. Inden 1. januar 2027 skal Oh So Quiet have systematiseret egen miljøindsats ved at være certificeret eller miljømærket.
 5. Oh So Quiet vil løbende arbejde mod at undgå madspild, så alt mad, som ikke bruges, bliver anvendt i en anden værdikæde.
 6. For at inspirere til en ansvarlig og bevidst færdsel i naturen skal Oh So Quiets informationsmaterialer som ”Info om din tur” og kortmateriale løbende udbygges, så gæster bliver bedre i stand til at afsætte et positivt aftryk på naturen, når de bevæger sig i den. 
 7. Oh So Quiet skal hvert år producere mindst fem indlæg til udvalgte medier med henblik på at skabe opmærksomhed om værdien af naturen og oplevelser i naturen.

Bæredygtighedsstrategi

Vores gæster kommer især på grund af naturen.

Derfor ser vi det som en naturlig del af vores virke at tage ansvar for mennesker og miljø – både lokalt og globalt. Derfor vil vi beskytte og bevare naturen og de herligheder, som vores gæster kommer for at opleve.

Vores formål er at skabe bedre trivsel – både for mennesker og for kloden. De to ting hænger efter vores overbevisning sammen.

Vi forsøger hele tiden at blive bedre til at reducere de negative aftryk fra vandreferien.

Vi tror på, at det kan lade sig gøre at få store naturoplevelser og samtidig bidrage positivt til den. Derfor har Oh So Quiet lagt en række trædesten mod en mere bæredygtig vandretur. Trædestenene er delmål, som hver for sig bidrager til at vandreturene bliver en bedre oplevelse med et lavere aftryk på natur og miljø.

Læs hele Oh So Quiets bæredygtighedsstrategi her:

Bæredygtighedsstrategi

Oh So Quiets initiativ for bedre miljø og liv – for dig, mig og naturen.