Stien til en mere bæredygtig natur

Oh So Quiets initiativ for bedre miljø og liv – for dig, mig og naturen.

 

En vandreferie sætter aftryk i kroppen, sjælen og naturen

Når vi går i naturen fx på klitheden eller langs havet, så bliver vi nemt ét med naturen. Vi mennesker er natur, og vi hører til i naturen. Derfor kan der opstå en tilstand af flow og forbundethed med naturen, når vi vandrer i den. Naturen er vital for vores eksistens og velbefindende. Derfor er det enormt vigtigt for Oh So Quiet at passe på naturen og miljøet.

En vandretur sætter også et negativt aftryk på naturen og jordkloden. Bygningerne vi sover i, maden vi spiser, og alt hvad vi har på og forbruger på turen er blevet produceret et sted. Derfor er der udledt CO2 og høstet råvarer og brugt andre ressourcer, for at vi kan få en god vandretur. Alt sammen noget der bidrager til klimakrisen, biodiversitetskrisen og knaphed på ressourcer m.v.

Vores gæster kommer især på grund af naturen. Derfor ser vi det som en naturlig del af vores virke at tage ansvar for mennesker og miljø – både lokalt og globalt. Derfor vil vi beskytte og bevare naturen og de herligheder, som vores gæster kommer for at opleve.

Vi forsøger hele tiden at blive bedre til at skabe gode oplevelser og samtidig reducere de negative aftryk fra vandreferien.

 

Miljø- og klimamæssigt ansvarlighed:

Hos Oh So Quiet vil vi:

 • Arbejde systematisk med minimere virksomhedens miljøbelastning ved løbende at sætte nye mål for at nedbringe energi- og ressourceforbruget og andre negative aftryk.
 • Inspirere vores gæster til at mindske deres miljøbelastning på deres ferie.
 • Så vidt muligt købe miljømærkede produkter og ydelser samt samarbejde med virksomheder, der selv arbejder på at minimere deres klima- og miljømæssige aftryk. Det betyder fx, at vi kigger efter mærker som Blomsten, Svanen, Energimærket, Fair Trade, Ø-mærket og andre lignende mærker.
 • Kun anvende miljømærkede rengøringsmidler til gavn sundheden og naturen.
 • Tilrettelægge alle ruter, så de de ligger på allerede etablerede stier og veje, og leder gæsterne uden om særligt sårbare områder for ikke at skade det lokale dyre- og planteliv.
 • Være talerør for at skabe mere forståelse for, hvordan vi kan skabe mere biodiversitet.

 

Social og menneskelig ansvarlighed:

Hos Oh So Quiet vil vi:

 • Arbejde for at vandreturene giver gæsterne et godt forhold til naturen og bliver en katalysator for at flere får:
  – sunde vaner i forhold til at bevæge sig i naturen
  – en forståelse for naturens sammenhænge, og hvordan vi kan påvirke naturen positivt og omvendt
  – et bedre mentalt helbred, fordi de opholder sig i naturen og føler sig forbundet med naturen.
 • Når vi køber ind, så vidt muligt benytte lokale leverandører og produkter, for at bidrage til den lokale økonomi og mindske miljøbelastningen fra transport og produktion. Det betyder fx, at vi først og fremmest foretrækker leverandører fra Nordjylland, og resten af Danmark, før vi vender blikket mod udlandet.

 

Økonomisk ansvarlighed:

Hos Oh So Quiet vil vi:

 • Sætte fokus på de områder, som giver både miljømæssige og økonomiske besparelser.
 • Drive og udvikle en sund økonomisk forretning, som er grundlaget for, at vi kan gøre en positiv forskel for natur, klima og mennesker.

 

 

Trædesten til en mere bæredygtig vandreferie

Vi tror på, at det kan lade sig gøre at få store naturoplevelser og samtidig bidrage positivt til den. Derfor har Oh So Quiet lagt en række trædesten mod en mere bæredygtig vandretur. Trædestenene er delmål, som hver for sig bidrager til at vandreturene bliver en bedre oplevelse med et lavere aftryk på natur og miljø.

 

Trædesten pr. 1. december 2022

 1. Inden 1. januar 2024 skal der på mindst en vandretur være et regenerativt tilbud, hvor gæster bidrager positiv til naturen.
 2. Inden 1. januar 2024 skal mindst 60 % af maden være økologisk.
 3. Inden 1. januar 2025 skal Oh So Quiet have opnået det økologiske spisemærke i sølv.
 4. Inden 1. januar 2026 skal Oh So Quiet have lavet sit første CO2 regnskab.
 5. Inden 1. januar 2027 skal Oh So Quiet have systematiseret egen miljøindsats ved at være certificeret eller miljømærket.
 6. Inden 1. januar 2024 skal to ruter være tilrettelagt, så gæster kan benytte offentlig trafik.
 7. Oh So Quiet vil løbende arbejde mod at undgå madspild, så alt mad, som ikke bruges, bliver anvendt i en anden værdikæde.
 8. For at inspirere til en ansvarlig og bevidst færdsel i naturen skal Oh So Quiets informationsmaterialer som ”Info om din tur” og kortmateriale løbende udbygges, så gæster bliver bedre i stand til at afsætte et positivt aftryk på naturen, når de bevæger sig i den. 
 9. Oh So Quiet skal hvert år producere mindst fem indlæg til udvalgte medier med henblik på at skabe opmærksomhed om værdien af naturen og oplevelser i naturen.

 

Ledelsen er ansvarlig for alle mål og handlingsplaner, og at der løbende arbejdes mod at nå målene.